SOFTWARES LIST
These are softwares that I usually install on my desktop.
# Name Size Extension Date Uploaded Description
1 CPU Z 1.68 mb exe April 21, 2018

Exe ang isang ito dahil installer siya. Pang 32-64 bit na pc. Para makita mo ang detalye ng CPU mo gaya ng Motherboard name, memory types atbp.

2 HJ Split 190.32 kb zip April 21, 2018

Pang split ng malalaking files at ikakabit ulet. Magagamit ito lalo na sa USB. Limitado kasi ang storage ng USB. Gamit din ito sa pagtransfer ng latest na games gaya ng Starcraft II atbp.