"Better late than never. " - DJ Arnel
"Walang matinong kumpare sa malanding kumare. " - Monumento Jeep
"Ang batang makulet pinapalo sa pwet. " - Misho