PHP PROGRAM LISTS
Some are my personal codes that I've written.
# Name Size Extension Date Uploaded Description
1 Git 38.65 mb exe April 21, 2018

Ang Git ay isang SVN. Mas maganda na gumamit ng Versioning System dahil napapadali nito ang pag-organize ng mga files sa project mo. 64 bit ang isang ito.

2 Notepad Plus 4.43 mb exe April 21, 2018

Syempre kailangan natin ng default na notepad. Pero mas maganda kung mas maraming features. Suggest ko itong Notepad+.

3 Composer 747.65 kb exe April 21, 2018

Kailangan ito ng mga programmer para sa pagdevelop nila ng system.